Ronyonera s.XXI

Co-creació en grup

Les feines en grup són molt usuals tenint en compte que vivim en una societat. Només pel fet de tenir més cervells ja podríem dir que treballar en grup és molt millor que treballar sol, on només ens costaria el d’un mateix.

Tenir més d’una visió o punt de vista sempre ens ajuda a tenir millor perspectiva de la realitat i per tant ens aporta més informació. D’aquesta manera és avantatjós treballar en grup perquè els companys en poden aportar contrapunts dels quals no érem conscients o també ens poden ajudar a reflectir les nostres visions.

Per altre costat, quan treballem en grup costa posar-se d’acord en tots els factors per les diferents visions que tenim. Indagar o profunditzar en idees a vegades es fa més fàcil quan estàs treballant en tu mateix.

Per concloure, es pot dir que co-crea facilita la feina en molts factors i aporta una gratificació social que també s’agraeix.

Entrada similar

Deixa un comentari